ADÓELLENŐRZÉS SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSAI

Az adóellenőrzés az adózókat nagy arányban foglalkoztató kérdés, elsősorban az adóhatóság által kiszabható bírságok - utóbbi években drámaian megövekedett - lehetséges nagysága miatt. Az adóelenőrzés azonban nem biztosít korlátlan jogokat az adóhatóság számára. ELjárása során a hivtalnak be kell tartania a közigazgatási eljárás általános szabályait, illete a speciálisan az adóellenőrzésre irányadó rendelkezéseket is.

Az adóhatóság eljárásának szabályait tartalmazó adózás rendjéről szóló törvény (Art.)adóellenőrzésre vonatkozó szabályai minden évben módosultak többé vagy kevésbé. A módosítások rendszerint éente két ütemben történtek. Egyrészt az év végén a következő évben tervezett módosítások kerültek elfogadásra, és a következő év elejétől léptek ezek hatályba. Sok esetben az adott évi tervezett módosítások hatályba lépést követően év közben kerültek ismét módosításra az eljárási szabályok. Cikkeinkben ezeket a módosításokat mutatjuk be. Első cikkcsoportunkban az Art. életének első 11 évének módosításait mutatjuk be. Ezt a tizenegy éves időszakot a törvénynek az adóellenőrzésre vonatkozó szabályainak szinte teljes újrafoglalmazása jellemzi, sok esetben tisztázva, rendszerezve a szabályokat, több tekintetben azonban változatlanul hagyva az érdemi szabályokat.

A jogalkotónak az adóellenőrzés szabályozásával kapcsolatos lehetőségei azonban nem korlátlanok. Mint minden jogszabálynak, így az Art. rendelkezéseinek is meg kell felelnie a jogforrási hierarchiában fentebb álló jogszabály rendelkezéseinek. Az Art. esetében ezen jogszabály az Alkotmány, amelynek való megfelelést, az alapjogok tiszteletben tartását az Alkotmánybíróság vizsgálhatja és vizsgálta is több alkalommal. Cikkeinkben az adóellenőrzési szabályozás alkotmánybírósági gyakorlatából is mutatunk be epizódokat.A KÖTELEZŐ ADÓELLENŐRZÉS ESETEI A magyar adójog egyes adózói helyzeteket adózási szempontból kockázatosnak tart, elsősorban a későbbi ellenőrzés lehetőségének hiányában, például az adózó felszámolása esetén. Ezen helyzetekre az Art. előírja, hogy kötelezően, mrélegelés nélkül kell adóellenőrzést lefolytatni az adózónál. Ikkünk ezen kötelező adóellenőrzési esetek szabályozásának változásait tekinti át. A kötelező adóellenőrzés esetei >>>

ADÓELLENŐRZÉS FAJTÁI: BEVALLÁSOK UTÓLAGOS ELLENŐRZÉSE, ISMÉTELT ELLENŐRZÉS, FELÜLELLENŐRZÉS Az adóellenőrzés alatt a köztudatban elsősorban azon ellenőrzési fajta él, amelyet az adózás rendjéről szóló törvény bevallás utólagos ellenőrzéseként definiál. Ez azonban adóellenőrzések fajtái közül csak egy, mellette több elenőrzési fajta is létezik. Cikkünkben a beallások utólagos ellenőrzésére irányuló és az ismételt ellenőrzés szabályainak változásait vesszükgórcső alá. Adóellenőrzés fajtái: bevallások utólagos ellenőrzése, ismételt ellnőrzés >>>

ADÓELLENŐRZÉS FAJTÁI: FELÜLELLENŐRZÉS A felülellenőrzés az adóellenőrzések speciális fajtája. Cikkünkben ezen speciális ellenőrzési fajta Art-beli rendelkezéseinek vátlozásait vizsgáljuk. Adóellenőrzés fajtái: a felülellenőrzés >>>

HELYISÉG ÉS GÉPJÁRMŰ ÁTVIZSGÁLÁSA AZ ADÓVIZSGÁLAT SORÁN A helyiségbe való belépési és járműre vonatkozó átvizsgálási jogosultság rendkívül fontos az adóhatóság számára, hiszen ezek nélkül a helyszíni adóellenőrzés teljesen ellehetetlenülne. Ezen jogosultságok azonban nem korlátlanok, csak jogszabályban előre meghatározott feltételek teljesülése esetén volt erre lehetősége az adóhatóságnak. Cikkünk ezen szabályok alakulását mutatja be. Helyiség és gépjármű átvizsgálás adóvizsgálatban >>> >>>

MAGÁNLAKÁS ADÓELLENŐRZÉSI ÁTVIZSGÁÁSÁNAK SZABÁLYAI A magánélethez való jog, a magánlakás védelme fontos alkotmányos garancia az állampolgárok. Ezen jog sokszor összeütközésbe kerülhet a költségvetési bevételekhez fűződő érdekkel, hoszan a költségvetési bevételek ellenőrzéséhez szükséges lehet az adóellenőrzés által magánlakás átvizsgálása. Az adóeljárási szabályok alapesetben - bár feltételek melett - megengedik valamely helyiség átvizsgálását, azonan további feltételeket írnak elő a magánlakás céljára szolgáló helyiséggel kapcsolatban Cikkünkben ezen szabályok módosításait mutatjuk be. Magánlakás adóellenőrzési átvizsgálásának szabályai >>> >>>

IGAZOLTATÁS ÉS RENDŐRI INTÉZKEDÉS AZ ADÓELLENŐRZÉSBEN Az igazoltatás az adóellenőrzés alapvető igénye, hiszen másképp bármilyen nyilatkozat hitelessége kétséges lehet, ezért az adóeljárási törvény kezdettől fogva jogosult igazoltatásra A rendőri intézkedés kezdeményezése pedig az erőszakal vagy fenyegetéssel járó helyzetek megoldására szolgáló eszközök az adóhatóság "kezében" Igazoltatás és rendőri intézkedés az adóellenőrzésben >>> >>>

ADÓHATÓSÁG ADÓELLENŐRZÉSBELI KÖTELEZETTSÉGEI: BIZONYÍTÁS, SZAKÉRTŐ, JEGYZŐKÖNYV Az adóhatóság tevékenysége nem szabályok néküli. Ez igaz az adóellenőrzésre is, ennek során is be kell tartaniuk az adóeljárási törvény (Art.) szabályait. Ezek a szabályok érvényesülnek a bizonyítási, tényállás tisztázási és jegyzőkönyv készítési kötleezettségek során is. Írásunkban az erre vonatkozó rendelkezések történetének néhány epizódját mutatjuk be. Adóhatóság adóellenőrzésbeli kötelezettségei: bizonyítás, tényállás tisztázás, jegyzőkönyv >>>

RATÁTADÁS AZ ADÓHATÓSÁG SZÁMÁRA, SZEMÉLYES MEGJELENÉSI KÖTELEZETTSÉG AZ ADÓELLENŐRZÉSBEN Az adóhatóság és az adózó jogait az adózás rendjéről szóló törvény mennyiségileg inkább az adózó hátrányára álapítja meg, inkább kötelezettségeket telepít az adózóhoz, minthogy jogosultságokat adna neki. A kötelezettségek közül az iratok NAV részére történő átadására vonatkozó kötleezettség talán az egyik legfontosabb, amely az ellenőrzés alá vont adózót terheli. Enyhít az adózó kiszolgáltatottságán, hogy jogosult felvilágosítást kérni, iratbetekintésre, illetve észrevételt tenni az elkészült ellenőrzési jegyzőkönyvre... Iratátadás és személyes megjelenés az adóellenőrzésben >>> >>>