offshore ADÓJOG

Az adózás egyre fontosabb tényezőjévé válik a gazdasági tevékenységnek. A költségvetési nyomás az Adóhivatalon egyre fokozódik, az adójogszabályok egyre nagyobb teret engednek az adóhatóság szankcionálási lehetőségeinek. Az adóhatóság sok esetben egyre inkább hajlik egyes üzleti megoldások átértékelésére és magasabb adóteher ellenőrzés keretében, adóhiányként történő megállapítására. Az adóhatóság azonban nem tehet meg bármit szabadon, az adójogszabályok keretei között kell maradniaeljárási cselekményeinek, illetve végső kontrollként az adóhatósági határozatok bírósági felülvizsgálata is az adózók rendelkezésére áll.

Adóellenőrzési képviselet

Adózói képviselet elsőfokú adóellenőrzési eljárásban illetékes regionális APEH igazgatóságok és Központi Hivatal előtt. Adózók képviselete jogorvoslati eljárásban másodfokon illetékes Hatósági Főosztályok, APEH elnök, illetve felügyeleti intézkedés keretében Pénzügyminisztérium előtti eljárásokban.

Adózók képviselete személyi jövedelemadó (vagyonosodási vizsgálat, stb.), társasági adó, ÁFAés más adónemekben folytatandó vizsgálatokban.

Adótervezés belföldi és nemzetközi szinten

Az adójogszabályok számtalan lehetőséget adnak arra, hogy az adózó optimalizálhassa adókötelezettségét. Indokolt valamely tevékenység vagy beruházás megkezdése előtt az adózási terheket mélységében felmérni. A felmérés alapján lehetséges a szükséges jogi struktúra olyan kialakítása, hogy az a legkisebb adóteherrel járjon az adózó számára.

Állásfoglalás és feltételes adó megállapítás iránti kérelmek

Az APEH, illetve PM állásfoglalási fontos eszközei a jogszabályok nem hatóság-kompatibilis értelmezésével kapcsolatos esetleges adóhiányok, adóbírság és késedelmi pótlék fizetési kötelezettségek elkerülésének. Sok esetben előfordul, hogy könyvelő készíti el és nyújtja be az adójogszabályokkal kapcsolatos állásfoglalás-kérést, amelyre vagy visszautasítja az APEH a kérdésben történő állásfoglalást, vagy kiadja az állásfoglalást, azonban az nem segít az adózón, mivel az használhatatlan a további adótervezéshez, meghagyva a lehetőséget a nem megfelelő jogszabály-értelmezésre. Így rendkívül fontos, hogy a kérelem olyan pontosságú és mélységű legyen, amelyre olyan állásfoglalás születik, amely - függetlenül az állásfoglalás tartalmától - jól használható a későbbi adótervezés során.