EGYESÜLET, BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET FELSZÁMOLÁSA: ÉRTELMEZÉSI PROBLÉMÁK

A csődtörvény hatálya a gazdálkodó szervezetekre és ezek hitelezőire terjed ki. A csődtörvény 3. § (1) bekezdése szerint gazdálkodó szervezetnek minősül az egyesület is. Fontos megjegyezni, hogy egyesületekre csak akkor kell a csődtörvény rendelkezéseit alkalmazni, vagyis egyesület csak akkor kerülhet csődeljárás vagy felszámolási eljárás alá, amennyiben az egyesülési jogról vagy a civil szervezetekről szóló törvény másképpen nem rendelkezik.

A jelenleg civil szervezetnek minősülő egyesületek és alapítványok megszüntetése és különösen fizetésképtelenségük esetén követendő eljárás sokáig részletes szabályok nélküli jelenség volt a magyar jogban, leginkább az ügyészség felügyeleti jogkörére és a bírói gyakorlatra hagyva annak tényleges alakulását. Később a sportegyesület bekerült a csődtörvény gazdálkodó szervezet fogalmába, így már felszámolási eljárás volt a sportegyesületek ellen kezdeményezhető.

A vonatkozó jogszabályhely értelmezése azonban nem volt problémamentes. Egy ítélőtáblát is megjárt ügyben a sporttevékenységgel foglalkozó egyesület adós ellen nyújtott be hitelezője felszámolási kérelmet. Az ügyben az ítélőtábla kimondta, hogy a sportegyesület az egyesületek speciális fajtája, a sportegyesületnek minősülés feltétele a sportról szóló törvényben meghatározott kritériumok teljesülése. Önmagában azon krülmény, hogy egy egyesület sporttevékenységet, vagy azt is folytat, nem teszi azt a sporttörvény szerinti sportegyesületté, s ennek következtében az ügyben szereplő egyesület nem minősült csődtörvény szerinti gazdálkodó szervezetnek, így a csődtörvény hatálya nem terjedt ki rá. Ennek eredményeként a konkrét ügyben a felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelem elutasításra került, mivel az adott egyesületre nem terjedt ki a csődtörvény személyi hatálya.


További cikkek biztosító egyesület felszámolása témában:

Egyesület felszámolás: csődtörvényi rendezés >>>
Pénzügyi szervezetek felszámolási eljárásának szabályai >>>
Biztosító egyesület felszámolásának részletszabályai >>>

További cikkek felszámolás témában:

Felszámolás: Hét fő tévhit >>>




Cikk elküldése e-mailben


Az alábbi elektronikus formanyomtatvány kitöltésével 'Felszámolás' című cikkünket elküldheti ismerőse vagy saját e-mail címére.
Amennyiben cikkünket saját e-mail címére kívánja elküldeni, úgy kérjük töltse ki a 'Saját nevem' és a 'Saját e-mail címem' mezőket.
Amennyiben ismerősének is el kívánja küldeni a cikket, úgy töltse ki a 'Címzett neve' és a 'Címzett e-mail címe' rovatokat.

Saját nevem

Saját e-mail címem



Címzett neve

Címzett e-mail címe:



Üzenet:







Felhasználási feltételek