FIZETÉSKÉPTELENSÉG, KÖZZÉTÉTEL, KÖVETELÉSEK BEJELENTÉSE A CSŐDRENDELETBEN

FELSZÁMOLÁS MEGINDÍTÁSA FIZETÉSKÉPTELENSÉG MIATT A felszámolás megindításának abban az esetben volt helye, ha az adós tartósan fizetésképtelen volt. Ezt a tényt elegendő volt valószínűsíteni is. Az első hatályba lépett szövegváltozat a tartós fizetésképtelenség időtartamát "hosszabb idő"-ben határozta meg. Valószínűleg helyes azt feltételeznünk, hogy a bíróság az eset összes körülményeihez képest vizsgálta ennek a feltételnek a teljesülését. A fizetéképtelenség más feltételeiben jobban hasonlított a "csőd", vagy a "fizetésképtelenség" köznapi fogalmához, mint a csődtörvény meghatározása. Eszerint tartósan fizetésképtelen egy adós, ha a tartozásai a vagyonát meghaladták, vagy a vele szemben eszközölt végrehajtás nem járt eredménnyel. A bíróság a tartós fizetésképtelenség fennállásáról az adós vagyoni helyzete, hitelépessége, a tartozásai és azok végrehajthatósága vizsgálata alapján döntött.

A Csődtörvény alapján a bíróság nagyrészt eltérő tényeket vizsgál a felszámolás megindítása vonatkozásában: fel sem merül az adós vagyoni helyzetének és hitelképességének vizsgálata, az adósi tartozás vizsgálatára csak a felszámolási kérelemben megjelölt tartozás(ok) vizsgálatára kerül sor a bíróság által. A kérelmet a Fővárosi Bíróságra a hitelező, illetve maga az adós is előterjeszthette. Az adós által előterjesztett kérelem előterjesztését szövetkezet esetében a közgyűlés, más esetben a vezetést ellátó szerv vagy személy (igazgatótanács, igazgató) hatáskörébe adta a csődrendelet.

KÖZZÉTÉTEL A FELSZÁMOLÁSRÓL A felszámolási eljárás megindítására vonatkozó közlemény közzététele a Magyar Közlönyben történt, szemben a csődtörvényben előírt Cégközlönybe történő közzététellel. A közzétételi hirdetmény szerény adattartalmú volt, a bíróság, a felszámoló és az adós alapvető adatain kívül a kérelem benyújtásának időpontját, a hitelezőknek szóló felhívás és az "egyéb lényeges körülményeket" tartalmazta.

KÖVETELÉSEK BEJELENTÉSE Az adóssal szembeni követelések bejelentésének határideje a felszámolásról szóló közlemény megjelenésének napjával nyílt meg és a hitelezőknek 30 nap áll rendelkezésükre a bejelentés megtételére.

ÉRTESÍTÉSEK A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓAN A felszámolás elrendeléséről (mások mellett) a bíróság értesítette a az ágazati minisztériumot, a Pénzügyminisztériumot és a Magyar Kereskedelmi Kamarát is.

Cikk elküldése e-mailben


Az alábbi elektronikus formanyomtatvány kitöltésével 'Felszámolás' című cikkünket elküldheti ismerőse vagy saját e-mail címére.
Amennyiben cikkünket saját e-mail címére kívánja elküldeni, úgy kérjük töltse ki a 'Saját nevem' és a 'Saját e-mail címem' mezőket.
Amennyiben ismerősének is el kívánja küldeni a cikket, úgy töltse ki a 'Címzett neve' és a 'Címzett e-mail címe' rovatokat.

Saját nevem

Saját e-mail címemCímzett neve

Címzett e-mail címe:Üzenet:

További cikkek felszámolás hirdetmény, közzététel témában
  • Felszámolási végzés közzététele 90-es években >>>
  • Felszámolási végzés ezredforduló után >>>
  • Felszámolás megindításának hirdetménye a Cégközlönyben >>>
  • Felszámolási hirdetmények, Cégközlöny >>>


  • Felhasználási feltételek