TÖRVÉNYEREJŰ RENDELET A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSRÓL: FELSZÁMOLÓ KIJELÖLÉSE, ADÓS ÜGYVEZETŐJÉNEK KÖTELEZETTSÉGEI, EGYEZSÉGI TÁRGYALÁS

A FELSZÁMOLÓ KIJELÖLÉSE A felszámoló kijelölésére vonatkozó szabályok rendkívül egyszerűek voltak a csődrendelet szerint: a bíróság a Minisztertanács által meghatározott felszámolót értesítette. A Minisztertanács ekkor rendeletben határozta meg azt a kezdetben két, majd idővel kb. 8-10-re bővülő felszámolói kört, akik a felszámolás lefolytatták. Abban az esetben, amennyiben az adós gazdasági társulás vagy korlátolt felelősségű társaság fomájában működött és ebben külföldi résztvevő is volt, úgy a felszámolót a felek meghallgatása után a bíróság rendelte ki, azt viszont nem határozta meg a csődrendelet, hogy milyen szempontok alapján, milyen körből és milyen feltételek teljesülése esetén.

AZ ADÓS VEZETŐJÉNEK KÖTELEZETTSÉGEI A csődrendelet is előírt teljesítendő feladatokat az adós vezetőjének, amelyek azonban sokkal kisebb számúak és sokkal kevéssé részletezettek voltak, mint a csődtörvényben. Sokkalta élesebb a különbség a jelen cikk megírásakor hatályos csődtörvény-szöveggel összehasonlítva. Az adós vezetőjének feladatai a dolgozók tájékoztatása és a felszámoló számára mérleg elkészítése és átadása voltak.

EGYEZSÉGI TÁRGYALÁS A csődrendelet kötelezően előírta egyezségi tárgyalás tartását, amely alapesetben is a második féket jelentette az eljárásban a jogutód nélküli megszűnés elkerülésére, mivel kötelező volt egyeztetést tartani a felszámolási kérelem benyújtását megelőzően is. A magyar jogrendszer ebben az időben ismerte a szanálás jogintézményét, amely szintén fékként volt rendeltetve működni és az adós és a hitelezők között egyezség létrehozása volt a célja. Az egyezségi tárgyalás kudarca esetén a felszámolási eljárást folytatni kellett, sikere esetén a bíróság végzést hozott a felszámolási eljárásnak a megszűntetéséről és ennek ténye a Magyar Közlönyben közzétételre került.

Cikk elküldése e-mailben


Az alábbi elektronikus formanyomtatvány kitöltésével 'Felszámolás' című cikkünket elküldheti ismerőse vagy saját e-mail címére.
Amennyiben cikkünket saját e-mail címére kívánja elküldeni, úgy kérjük töltse ki a 'Saját nevem' és a 'Saját e-mail címem' mezőket.
Amennyiben ismerősének is el kívánja küldeni a cikket, úgy töltse ki a 'Címzett neve' és a 'Címzett e-mail címe' rovatokat.

Saját nevem

Saját e-mail címemCímzett neve

Címzett e-mail címe:Üzenet:

További cikkek felszámolás hirdetmény, közzététel témában
 • Felszámolási végzés közzététele 90-es években >>>
 • Felszámolási végzés ezredforduló után >>>
 • Felszámolás megindításának hirdetménye a Cégközlönyben >>>
 • Felszámolási hirdetmények, Cégközlöny >>>
 • Felszámolás hirdetményi közzététele a csődrendeleti szabályokban >>>

 • Cikkek ügyvezető felelőssége témában
 • Ügyvezető felelőssége az új Ptk-ban >>>
 • Ügyvezetői felelősség új Ptk-beli módosítása >>>

 • További cikkek felszámolás és ügyvezető kötelezettségei témában
 • Ügyvezető kötelezettségei a felszámolási eljárás menete során >>>


 • Felhasználási feltételek