TÖRVÉNYEREJŰ RENDELET A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSRÓL: HITELEZŐK KIELÉGÍTÉSE, ZÁLOGJOGOS HITELEZŐK KEZELÉSE

A HITELEZŐI IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSE, KIELÉGÍTÉSI SORREND A követelések kielégítése a csődrendelet szerint is meghatározott sorrend szerint történt, azzal, hogy a sorrendben hátrébb álló követelések csak abban az esetben nyerhettek teljes vagy részleges kielégítést, amennyiben az előbb állók teljes kielégítést nyertek. A csődrendelet szabályai a munkabér és járadékjellegű követelések, valamint a magánszemélyt megillető nem gazdasági tevékenységből származó köetelései egy osztályba tartozására engedtek következtetni.

A csődtörvény szabályozásához hasonlóan az első helyen a felszámolási költségek álltak, azzal azonban, hogy a felszámolás során felvett hitelek is ebbe a kielégítési kategóriába tartoztak. A következő kielégítési osztályt a munkabér és járadékjellegű követelések alkották. A magánszemélyek nem gazdasági tevékenységből származó kvöetelései jelentették a következő kielégítési osztályt.

A kielégítési sorrendet az "egyéb követelések" zárták: ebbe a kategóriába több olyan követelés is tartozott, amelyek a csődtörvény szerint külön katgóriát alkotnak. Ebbe a csődrendeleti kategóriába tartoztak a szállítói követelések, az adók, a tulajdonost, az ügyvezetőt megillető követelések is.

ZÁLOGJOGOS KÖVETELÉSEK KEZELÉSE A csődtörvényhez hasonlóan a zálogjoggal biztosított követelések a csődrendeletben is speciális elbírálásban részesültek a zálogjogoskövetelések, amely alkalmazandó volt az óvadékkal biztosított követelésre is. A speciális elbírálás feltétele az volt, hogy a zálogjog a megelőző egyeztetés befejezése előtt hat hónappal került megállapodásra. Amennyiben nem kerültsor megelőző egyeztetésre, úgy a felszámolási eljárás megindításától számítódott visszafelé a hat hónapos határidő. Az óvadékra is alkalmazandó volt a hat hónapos határidő a speciális elbíráláshoz.

Amíg azonban a csődtörvény szerint a zálogjogos követelések (a zálogjoggal biztosított követelések többször módosított csődtörvényi kezeléséről részletesen itt: zálogjogos követelések a felszámolásban >>>) legalább 50%-os megtérülése, egyes módosítások eredményeként 95%-os megtérülése biztosítva volt, addig a csődrendelet a zálogjogos követeléseket a magánszemélyeket megillető követelések és az "egyéb követelések" közé helyezte el, vagyis bár speciális, de a csődtörvényhez képest lényegesen kedvezőtlenebb elbírálásban részesültek a zálogjogos követelések.

Cikk elküldése e-mailben


Az alábbi elektronikus formanyomtatvány kitöltésével 'Felszámolás' című cikkünket elküldheti ismerőse vagy saját e-mail címére.
Amennyiben cikkünket saját e-mail címére kívánja elküldeni, úgy kérjük töltse ki a 'Saját nevem' és a 'Saját e-mail címem' mezőket.
Amennyiben ismerősének is el kívánja küldeni a cikket, úgy töltse ki a 'Címzett neve' és a 'Címzett e-mail címe' rovatokat.

Saját nevem

Saját e-mail címemCímzett neve

Címzett e-mail címe:Üzenet:Felhasználási feltételek