A CSŐDRENDELET ÉS A CSŐDTÖRVÉNY HATÁLYA A gazdálkodó szervezet és a hitelező a felszámolási eljárás két kulcsszereplője, ezért mind a a csődrendelet, mind a csődtörvény meghatározta ezek fogalmát.

A gazdálkodó szervezet fogalma a csődtörvény hatályba lépésével kiegészült az önkormányzat vállalatával, valamint a vízgazdálkodási társulattal.

Az adós fogalmát a csődrendelet nem használta és nem határozta meg. A csődtörvény a fizetésképtelenség megváltozott fogalmával összhangban a tartozások esedékességkori ki nem elégítésén keresztül határozta meg a fogalmat.

A hitelező meghatározását a csődtörvény finomította. A felszámolási eljárásban a kezdő időpontot megelőzően csak a jogerős ésvégrehajtható határozaton alapuló és a nem vitatott követelés jogosultja minősült hitelezőnek. A felszámolás kezdő időpontja után a vitatott követelés jogosultja is hitelezőnek minősült.

Az adós vagyonának definícióját a csődrendelet inkább körülírással határozta meg, vagyis mindaz, amivel a felszámolás megindításakor a gazdálkodó szervezet rendelkezett. A csődtörvény ehhez képest a számviteli törvény szerinti befektetett vagy forgóeszközt minősítette vagyonnak.

A FELSZÁMOLÁS KEZDEMÉNYEZÉSÉNEK FELTÉTELEI A felszámolás kezdeményezésének a csődrendelet még két fő esetkörét ismerte: a fizetésképtelenség mellett az arra feljogosított (mai viszonyok között leginkább tulajdonosi jogokat gyakorlóként meghatározható - szerv határozata. Ez utóbbi intézményt ha rendszerben akarjuk elhelyezni, leginkább azon fizetőképes szervezetek szabályozott, önkéntes megszüntetési eljárásának tekinthetjük ezt, amelyekre végelszámolási eljárás nem volt lefolytatható. Ezt a kettősséget a csődtörvény is megőrizte, vagyis szabályokat tartalmazott mind a fizetésképtelenség, mind a fizetőképesség melletti önkéntes megszűnésre is, azzal azonban, hogy már nem egy eljárástípuson belül rendelkezett ezekről, vagyis az önkéntes megszűnés már nem a felszámolási eljárás kezdeményezésének különös esete volt, hanem önálló eljárástípus.

Cikk elküldése e-mailben


Az alábbi elektronikus formanyomtatvány kitöltésével 'Felszámolás' című cikkünket elküldheti ismerőse vagy saját e-mail címére.
Amennyiben cikkünket saját e-mail címére kívánja elküldeni, úgy kérjük töltse ki a 'Saját nevem' és a 'Saját e-mail címem' mezőket.
Amennyiben ismerősének is el kívánja küldeni a cikket, úgy töltse ki a 'Címzett neve' és a 'Címzett e-mail címe' rovatokat.

Saját nevem

Saját e-mail címemCímzett neve

Címzett e-mail címe:Üzenet:Felhasználási feltételek