EGYEZTETÉS A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSE ELŐTT A felszámolási eljárás kezdeményezése előtti egyeztetés a csődrendelet első változata még tartalmazta kötelezően lefolytatandó eljárásként, a csődrendelet utolsó szövegváltozatában már nem szerepelt.

A felszámolás kezdeményezése előtt egyeztetés leginkább a csődeljárás részének tekinthető, ha megvizsgáljuk a csődrendelet alapján hatályban volt rendelkezéseket, annak főbb lépéseit, az egyezség kényszerjellegét, ezek inkább a csődeljárásra, mint a felszámolási eljárásra hasonlítottak. Ezek a csődrendelettel hatályba lépett kötelező egyeztetésre vonatkozó rendelkezések egy nagymértékben egyszerűsített csődeljárásnak is tekinthetők. A csődrendelet még nem tartalmazott önálló, kidolgozott, egyezség létrehozására irányuló eljárást, ezt a csődtörvény vezette be. Ha összehasonlítjuk ezen két jogintézményt a felszámolási eljáráshoz való viszonyában, azt találjuk, hogy mindkettő alkalmas lehetett arra, hogy önállóan is alkalmazzák őket, nem volt szükséges, hogy előtte más eljárás kerüljön lefolytatásra. Sikertelenség esetén mindkét esetben felszámolási eljárás lefolytatásának volt helye, azzal azonban, hogy a csődrendelet szabályai nem voltak megkerülhetetlenek, mivel a bíróság az egyeztetés lefolytatásakor még nem bírt tudomással az egyeztetés folyamatban voltáról. Ezzel szemben a csődtörvény csődeljárása esetében a csődeljárásban a bíróság aktív szereplő, mindenképpen tudomással bír a csődeljárásról. A lényegi különbsőget az jelentette, hogy míg a csődrendelet első változata szerint a felszámolási eljárás kezdeményezését mindenképpen meg kellett előznie felszámolás előtti egyeztetésnek, a csődtörvény szerint csődeljárás lefolytatása nem volt kötelező a felszámolási eljárásnak sem a hitelező, sem az adós által kezdeményezett felszámolás előtt.

Cikk elküldése e-mailben


Az alábbi elektronikus formanyomtatvány kitöltésével 'Felszámolás' című cikkünket elküldheti ismerőse vagy saját e-mail címére.
Amennyiben cikkünket saját e-mail címére kívánja elküldeni, úgy kérjük töltse ki a 'Saját nevem' és a 'Saját e-mail címem' mezőket.
Amennyiben ismerősének is el kívánja küldeni a cikket, úgy töltse ki a 'Címzett neve' és a 'Címzett e-mail címe' rovatokat.

Saját nevem

Saját e-mail címemCímzett neve

Címzett e-mail címe:Üzenet:Felhasználási feltételek