A bíróság a csődtörvény, valamint a háttérjogszabályul szolgáló polgári perrendtartás szabályainak megfelelően végzéssel határoz a felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelemről. A felszámolási eljárás megindulásáról történő tudomásszervezéshez a hitelezőknek és más gazdasági szereplőknek eltagadhatatlan érdeke fűződik. A tudomásszerzés lehetősége biztosításának jogalkotói oldalról a végzésnek a Cégközlönyben történő közzététel előírása. Az erre vonatkozó szabályok a csődtörvény immáron két évtizedet jóval meghaladó történetében nem sikerült egyetlen öt éves időszakot sem megélnie módosítás nélkül.

A CÉGKÖZLÖNYBELI KÖZZÉTÉTEL SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSAI A 90-ES ÉVEKBEN 1993 szeptember 2. napjától kezdődően a Cégközlönyben közzéteendő közleménynek a megelőző csődeljárással kapcsolatban már csak az ilyen eljárás folyamatban voltának tényét kell feltüntetnie. A felszámolásnak a bíróság által meghatározott "időpontja" helyett már a felszámolás kezdő időpontját kellett tartalmaznia, amely a felszámolást elrendelő végzés jogerőre emelkedésének napja. A hitelezőknek szóló felhívásra vonatkozó rendelkezés akként módosult, hogy a 30 napos határidő a módosított törvényszöveg szerint már nem a felszámolás kezdő időpontjától (amely a végzésé jogerőre emelkedésének napja), hanem a végzés közzétételétől számítódott.A közzétételben szereplő felhívással kapcsolatban később egy újabb csődtörvény módosítás eredményeként változott a hitelezői igények bejelentésére nyitva álló határidő 30 napról 40 napra, illetve a követelések típusainak (ismert, ismeretlen összegű, változó összegű) felsorolása kikerült a rendelkezésből, a korábbitól eltérően már csak az ismert követelések bejelentésére vonatkozott a felhívás. Kiegészült a Cégközlönyben való közzétételben szerpeltetendő adatok köre a követleések nyilvántartásbavételi díjának megfizetésére szolgáló bírósági Gazdasági hivatali számlára történő hivatkozással. ENnek indoka, hogy korábban a követelések nyilvántartásba vétele nem volt díjköteles, ekkortól vált díjkötelessé a követelések nyilvántartásbavétele.

A 90-es évek utolsó releváns módosításának eredményeként a felszámolást elrendelő végzés közzétételére vonatkozó szabályok kiegészültek az egyszemélyesként működő gazdasági társaság adós alapítója nevére és lakóhelyére vonatkozó adatokkal.