FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK KÖZZÉTÉTELE A CÉGKÖZLÖNYBEN Ha az adós felszámolására irányuló eljárás megindításáról szóló végzés jogerőre emelkedett, a bíróság a jogerőre emelkedést követően haladéktalanul, külön jogszabályban meghatározott módon elrendeli e végzés kivonatának - s ezzel a felszámolás megindítása tényének - a Cégközlönyben való közzétételét egy közlemény formájában. A Cégközlönyben történő közzétételre a Cégközlöny honlapján - a végzés meghozatala és nyilvánosságra hozatala közti idő csökkentése érdekében - napi feltöltéssel kerül sor. A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat rendszerében nyilvántartott adatok ingyenesen hozzáférhetőek.

A közzététel célja, hogy a bíróság előtt folyó felszámolási eljárásról, annak megindításáról az eljárásban még részt nem vevő hitelezők és hatóságok is értesüljenek a hirdetményből. A közleménynek tartalmaznia kell a felszámolási eljárás megindítását elrendelő bíróság nevét, az ügy számát, az adós beazonosítására alkalmas adatokat, a felszámolóbiztos adatait, továbbá azon számlaszámot, ahova a hitelezői igénybejelentéssel kapcsolatos díjat meg kell fizetni. A pénzkövetelés érvényesítése céljából a felszámolás kezdő időpontja előtt indított eljárás a hitelezőt nem mentesíti az igényérvényesítési és regisztrációs díjfizetési kötelezettség alól.

A felszámolási eljárás megindításáról szóló közzétételi hirdetmény tartalmazza azt a hitelezőknek szóló felhívást is, hogy a hitelezői igényeiket a közzétételétől számított 40 napon belül jelentsék be. Egyszemélyes társaság esetén hitelezővédelmi okokból közzé kell tenni az adós gazdálkodó szervezet alapítója (tagja) részvényese nevét és lakcímét (székhelyét) is. Ez a szabály az egyszemélyes társaság tagjával szembeni vagyoni felelősség érvényesítésének elősegítését szolgálja. Fentieken kívül a törvény további részletes felsorolást tartalmaz a közzétételi közlemény tartalmára vonatkozóan.