Gazdasági jogÜgyfeleink számára az üzleti élethez kapcsolódóan tanácsot adunk, okiratot szerkesztünk és szükség esetén peren kívüli egyeztetéseken vagy peres eljárásokban képviseletet látunk el az alábbi területeken:

- Üzleti megállapodások készítése, szerződésszerkesztés,
- ingatlannal kapcsolatos jogügyletek,
- cégalapítás,
- cégfelvásárlások,
- tőketranzakciók (törzstőke felemelése, leszállítása)
- gazdasági társaságok átalakulása (egyesülés, szétválás, formaváltás),
- gazdasági társaságok végelszámolása,
- képviselet felszámolási és csődeljárásokban,
- követelések érvényesítése,
- szellemi tulajdon (szabadalom, védjegy, szerzői jog) hasznosítása, védelme.
http://www.kvgugyvediiroda.hu/GAZDASAGI-JOG/GAZDASAGI-JOG.php