HA ADÓSA FELSZÁMOLÁSA ALÁ KERÜLT:
VESZETT FEJSZE NYELE, VAGY SEM?


Sokan azt gondolják, hogy azzal, hogy adósuk (pl.: megrendelő, kölcsönvevő, stb.) felszámolás alá került, ezzel gyakorlatilag keresztet vethetnek a pénzükre: az adós cég ügyvezetője már úgyis "kiürítette" a céget, és nem lehet mit tenni. A valóság ezzel szemben az, hogy nagyon sok esetben érvényesíthetők az ilyen követelések.

KI KORÁN KEL... A legfontosabb, hogy minél korábban jogilag megfelelően kerüljön kezelésre a helyzet. Több esetben találkoztunk olyan helyzettel, amikor a felszámolás felé sodródó vagy már felszámolás alá került cég elleni követelés még érvényesíthető lett volna, de időmúlás miatt a későn hozzánk forduló ügyfelünk követelése érvényesíthetlenné vált. Ezekben az esetekben a késlekedés nélkül jó eséllyel tudtuk volna ügyfelünk követelését jogilag érvényre juttatni.

ÜRES ADÓSI CÉGEK Sok esetben halljuk, hogy az adós cég tulajdonosa "már kiürítette a céget", vagyis annak pénze, vagy más vagyona nincs. Egy cég vagyonvesztése alapesetben számos ok miatt következhet be, sok esetben azonban nem ok nélküli a hitelezők gyanakvása arra, hogy a cég vagyonvesztése szándékosan történt. A jogszabályok már számos eszközt adnak a hitelezők kezébe arra, hogy az ilyen eseteket reparálják és a hitelezők követelése megtérülhessen.

DÖNTÉSEK ÚJSÁGCIKKEK ÉS HALLOMÁSOK ALAPJÁN A csalárd ügyletek utáni "nyomozásaink" tanulsága szerint nagyon nehéz ezeket hibátlanul kivitelezni. Sok esetben azt látjuk, hogy ha még próbáltak is a jogszabályokra odafigyelni és azokat megkerülni, de nem sikerült a csapdákat elkerülnie a cselező adósoknak. Sok esetben hallomásokra, újságcikkekre hagyatkoznak az adósok, vagy a könyvelőjükre hallgatnak. Az újságcikkeknek esetenként van jogszabályi alapjuk, a könyvelők elvileg rendelkeznek jogszabályi ismeretekkel. A bíróságok ítéleteiket azonban csak a jogszabályok és a kialakult joggyakorlat alapján hozzák meg és fittyet hánynak az újságcikkekre és a könyvelők elképzeléseire.

SZERINTÜNK ÍGY ÉRDEMES A magyar bíróságok évente több ezer oldal terjedelemben hoznak ítéleteket csalárd ügyletek megítéléséről. Évek óta követett gyakorlatunk, hogy ezeket az ítéleteket évről-évre beszerezzük és elemezzük. Így ismerjük, hogy egy-egy adósi trükknek milyen jogkövetkezményei annak és hogyan lehet ezt a hitelezők előnyére fordítani.

SZABÁLY VAGY NEM SZABÁLY Bár a felszámolókkal szembeni jogszabályi kontroll szigorodott az elmúlt években, a tapasztalatok alapján a felszámolók figyelmét sok esetben elkerülik olyan kürülmények, amelyek a hitelezők igényérvényesítését segíthetnék elő, azonban a felszámoló nem használja ki a helyzetben rejlő lehetőségeket, így indokolt a jogszabályok pontos ismerete fényében a felszámolót rászorítani a jogkövető magatartásra, hogy ne akadályozza a követelések érvényesítését. Indokolt azt is figyelembe venni, hogy a felszámoló nem mindíg tartja be a rá irányadó jogszabályokat, vagy a hitelezők érdekeit nem veszi megfelelően figyelembe. A Csődtörvény utóbbi években történt változásai bővítették a hitelezők lehetőségeit a szabályszegésekkel kapcsolatban. Amennyiben a felszámolóval szemben felmerülnek kétségek, érdemes lehet a rendlekezésre álló lehetőségeket igénybe venni.

ÖSSZEGZÉS Fentiek alapján annak érdekében, hogy a követelés valóban érvényesítésre kerüljön, a jogszabályok maradéktalan betartásával indokolt végigjárni azt az utat, amely a követelés érvényesítéséhez vezet. Indokolt a lehető legkorábban hozzákezdeni a helyzet jogi kezeléséhez.

A LOTTÓSZELVÉNY Előfordult, hogy egyik ügyfelünk már teljesen lemondott a követeléséről, amikor hozzánk fordult. A tőlünk megismert lehetőségek alapján a jogi kezelés mellett döntött. Ügyfelünk érezhetően úgy kezelte a helyzetet, mint egy lottószelvényt: igazából nem adott érdemi esélyt a "nyereményre", de legalább elmondhatta magának, hogy megpróbálta. Tevékenységünk eredményeként valamennyi költsége és a tőke is megtérült.

Cikk elküldése e-mailben


Az alábbi elektronikus formanyomtatvány kitöltésével '' című cikkünket elküldheti ismerőse vagy saját e-mail címére.
Amennyiben cikkünket saját e-mail címére kívánja elküldeni, úgy kérjük töltse ki a 'Saját nevem' és a 'Saját e-mail címem' mezőket.
Amennyiben ismerősének is el kívánja küldeni a cikket, úgy töltse ki a 'Címzett neve' és a 'Címzett e-mail címe' rovatokat.

Saját nevem

Saját e-mail címemCímzett neve

Címzett e-mail címe:Üzenet:Hasonló témájú cikk:

  • Mivel próbálkoznak leggyakrabban az adósok és mi ezeknek a trükköknek a jogi értékelése? Felszámolás: leggyakoribb tévhitek >>>  • Kapcsolódó témájú cikkeink:

  • Csődbüntetőjog: számvitel rendjének megsértése, csődbűncselekmény, sikkasztás >>>
  • Felhasználási feltételek