Adózási egyezmény Hong Konggal

HongKong kettős adóztatás Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről és ad adókijátszás megakadályozásáról szóló egyezményt írt alá Hong Konggal. Az egyezmény egyik legfontosabb hatása lesz, hogy a magyar társaságokra nem lesz alkalmazandó a kamat-, jogdíj- és egyes szolgáltatási díjfizetésekre előírt 30%-os mértékű forrásadó levonási és befizetési kötelezettség.

Az egyezmény hatálya kiterjed mind a szeméyi jövedelemadóra, mind a társasági nyereségadókra. Az egyezmény alkalmazandó a Hong Kongban bejegyzett gazdasági társaságokra.

Az üzleti nyereség az egyezmény alapján a bejegyzés szerinti állam által adóztatható kevés kivételtől eltekintve. Így amennyiben valamely Hong Kongban bejegyzett gazdasági társaság Magyarországon kizárólag olyan tevékenységet végez, amely a magyar társasági adóról szóló törvény alapján nem keletkeztet adókötelezettséget, úgy a hong kongi territorialitás elvén nyugvó adórendszer miatt Hong Kongban sem köteles adófizetésre az üzleti nyereség tekintetében.

Fontos szabály, hogy a kettős adózási egyezményekhez hasonlóan adójogi értelemben vett telephely létesítése a bejegyzés államától eltérő államban is adóköteles lehet. Így amennyiben valamely Hong Kongban bejegyzett gazdasági társaság Magyarországon fejt ki tevékenységet és az adójogi értelmében telephelyet keletkeztet, úgy a nyereség egy része a Magyar Állam által is adóztatható a társasági adóról szóló törvényben meghatározott szabályoknak megfelelően.

A kamatkifizetések forrásadója tekintetében az egyezmény alapján főszabály szerint kizárólag a kamat haszonhúzójának állama által adóztatható. Amennyiben a kamat kifizetőjének állama is adóztatja a kifizetett kamatot, úgy annak mértéke nem haladhatja meg az 5, illetve kivételes esetekben a 10%-ot.

Az elsősorban védjegyek, szerzői jog által védett tartalmak, szabadalmak használata után fizetendő jogdíjak vonatkozásában a kamathoz hasonló szabály érvényesül, azzal, hogy - amennyiben az irányadó feltételek teljesülnek - a forrásország legfeljebb 5%-os mértékkel adóztathatja a jogdíjkifizetéseket.

Az egyezmény elfogadásával kapcsolatos, nemzeti jogok által előírt eljárások teljesítéséről a felek értesítik egymást, az egyezmény a későbbi értesítésről számított 30. napon lép életbe.