KI HONNAN ÉRTESÜLHET A FELSZÁMOLÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL?

A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA A felszámolási eljárás megindítása történhet az adós, a hitelező, vagy a végelszámoló kérelmére, a cégbíróság értesítése alapján, vagy a büntetőügyben eljáró bíróság értesítése alapján, amennyiben a jogi személlyel szemben alkalmazott pénzbírság behajtása érdekében lefolytatott végrehajtás nem vezetett eredményre. Ezen eseteken kívül a bíróság hivatalból rendeli el a felszámolási eljárást, amennyiben a csődeljárás során csődegyezség nem jön létre, vagy az nem felel meg a jogszabályban foglaltaknak.

AZ ADÓS ÉRTESÍTÉSE Ha a felszámolási eljárás lefolytatását a hitelező kérte, és a bíróság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül nem utasította el, a bíróság a kérelem benyújtásáról - a kérelem egy példányának megküldésével - haladéktalanul értesíti az adóst.

Az adós köteles az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a bíróságnak nyilatkozni arról, hogy a kérelemben foglaltakat elismeri-e. Ha az adós a kérelemben foglaltakat elismeri, egyidejűleg nyilatkoznia kell arról is, hogy kér-e a tartozás kiegyenlítésére haladékot, illetve be kell jelentenie a számláit vezető valamennyi pénzügyi intézmény nevét és az ott vezetett számlák számát - ideértve a kérelem kézhezvételét követően nyitott számlák számát is -, továbbá koncesszió esetén tájékoztatnia kell a koncesszióba adót a felszámolási eljárás megindításáról. Ha az adós a fenti határidőn belül a bíróságnak nem nyilatkozik, a fizetésképtelenség tényét vélelmezni kell.

A FELSZÁMOLÁS ELRENDELÉSE A bíróság az adós felszámolását végzéssel elrendeli, ha az adós fizetésképtelenségét - a törvényben meghatározott okok alapján - megállapítja. A bíróság a felszámolás megindítását elrendelő végzést az eljárás lefolytatására irányuló kérelem beérkezését követő 60 napon belül hozza meg. A felszámolást elrendelő végzés ellen nincs helye felülvizsgálatnak. A felszámolás kezdő időpontja a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételének napja.

HATÓSÁGOK, EGYÉB SZERVEK ÉRTESÍTÉSE A bíróság a felszámolás megindításáról értesíti a csődtörvényben részletesen felsorolt hatóságokat, illetve szerveket. Ide tartozik többek között az illetékes adó- és vámhatóság, a környezetvédelmi hatóság, illetve az adós számláit vezető valamennyi pénzforgalmi szolgáltató. A jogszabályban felsorolt hatóságok, illetve szervek így nem a Cégközlönyből, hanem közvetlenül a bíróságtól értesülnek a felszámolási eljárás megindításáról. Ezen szervek és hatóságok is jogosultak esetlegesen felmerült hitelezői igényüket bejelenteni. A közvetlen értesítés abból a szempontból is célszerű, mivel az ilyen módon értesített hatóságoknak és szerveknek jogszabály írja elő a felszámolással összefüggésben történő vizsgálatok, ellenőrzések lefolytatását.

Az adós bankszámláit vezető pénzforgalmi szolgáltatók közvetlen értesítése a bankszámla feletti rendelkezési jog megváltozása miatt szükséges. Amennyiben az adós alapítási, vagy tevékenységi engedélyhez kötött tevékenységet is folytat, úgy a felszámolás elrendeléséről az alapítási, illetve tevékenységi engedélyt kiadó hatóságot értesíteni kell. Értesíteni kell a bíróság gazdasági hivatalát is annak érdekében, hogy a hivatal tudomására jusson, hogy felszámolási eljárás indult, melyhez ügyszám megállapítása szükséges annak érdekében, hogy a későbbi nyilvántartásba vételi díjbefizetések azonosíthatók legyenek.

Cikk elküldése e-mailben


Az alábbi elektronikus formanyomtatvány kitöltésével 'felszámolás' című cikkünket elküldheti ismerőse vagy saját e-mail címére.
Amennyiben cikkünket saját e-mail címére kívánja elküldeni, úgy kérjük töltse ki a 'Saját nevem' és a 'Saját e-mail címem' mezőket.
Amennyiben ismerősének is el kívánja küldeni a cikket, úgy töltse ki a 'Címzett neve' és a 'Címzett e-mail címe' rovatokat.

Saját nevem

Saját e-mail címemCímzett neve

Címzett e-mail címe:Üzenet:Felhasználási feltételek