A KÚRIA ÁLLÁPSONTJA A BÍRÓSÁG FELSZÁMOLÁSI ILLETÉKESSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN A Kúria 2012. február 29-én tartott országos értekezletén kimondta, hogy "ha az adós ellen csőd- illetve felszámolási kérelem érkezik, a bíróságnak vizsgálnia kell, hogy a kérelem beérkezése előtti 180 napban az adós megváltoztatta-e a székhelyét".

Nyilvánvalóan már az eljárást kezdeményező félnek is vizsgálnia kell, hogy áthelyezte-e az adós a székhelyét a kérelem beadását megelőző 180 napon belül. Ha igen, akkor még a korábbi székhely szerinti törvényszék lesz illetékes a csőd- vagy felszámolási eljárás lefolytatására.

Így került be a Cstv. rendelkezései közé az a szabály, mely szerint az adós székhelyének a korábbitól eltérő cégbíróság illetékességi területére történő áthelyezése esetén a székhelyváltozás bejegyzését követő 180 napig kizárólag a korábban bejegyzett székhely szerinti illetékes bíróság előtt kezdeményezhető a felszámolási eljárás.

A felszámolási eljárás megindítása esetén nincs kizárólagos illetékesség. Ha tehát eltelik a 180 nap a székhelyáthelyezéstől, de a korábban illetékes törvényszék előtt még folyamatban van a felszámolási eljárás és nem indította meg a bíróság a felszámolást, akkor az új székhely szerinti bíróságon a felszámolási kérelem minden további nélkül előterjeszthető és az eljárást ott folytatják le. Amelyikben előbb indul meg a felszámolás, az a törvényszék folytatja le az eljárást, a másik bíróságnak az előtte folyó felszámolási eljárást meg kell szüntetnie.

A fent kifejtett illetékességi kérdés csak az adós, a hitelező, illetve a végelszámoló kérelmére, vagy a büntető bíróság által kezdeményezett eljárásoknál merül fel, mert rögzül annak a törvényszéknek az illetékessége, amely az eredménytelen csődeljárást lefolytatta (a hivatalból induló felszámolási eljárásokra), illetve a cégbíróság értesítése alapján induló eljárásokban ugyanis annak a törvényszéknek kell eljárnia, ahol a cégbíróság az eljárását lefolytatta.