Illeték szabályok 2014 ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2014

INGATLAN ILLETÉK 2014: KOMPLEXEBB OPTIMALIZÁCIÓS MEGOLDÁSOK Az illetéktörvény visszterhes vagyonszerzési illeték fizetési kötelezettséget ír elő arra az esetre, amennyiben olyan társaság üzletrésze vagy részvénye cserélt gazdát, amelynek eszközeinek nagy részét ingatlan tette ki. Az illetékfizetési kötelezettség további feltétele az volt, hogy a társaság főtevékenysége a törvényben meghatározottak közül kerüljön ki (pl.: épületépítési projekt szervezése, lakó- és nem lakó épület építése, stb.).

A módosított szabályok szerint a társaság főtevékenységére tekintet nélkül illetékköteles az eszközeinek 75%-ban ingatlannal rendelkező társaság megszerzése. Ilyen ingatlantársaság részesedésének kapcsolt vállalkozások közötti megszerzése illetékmentes maradt.

Így az ingatlanok átruházásával kapcsolatos illeték-tervezés bonyolultabbá válik, összetettebb megoldások válhatnak szükségessé az ingatlan-átruházások illetékterhének tervezésekor.

HÁZASTÁRSAK KÖZÖTTI VAGYONSZERZÉS ILLETÉKMENTESSÉGE 2014. január 1. napjától 2014. január 1-től az ajándékozási és visszterhes illeték alól mentessé vált a házastársak közötti ajándékozás és visszterhes szerzés, így ingatlant, gépjárművet illetékfizetési kötelezettség nélkül vásárolhatnak a házastársak egymástól, illetve közöttük történő ajándékozás is illetékmentes.

A házassági vagyonközösség megszüntetése körében tavaly december 31-ig ajándékozási illetéket kellett fizetni amennyiben valamely házastárs a vagyonközösség megszüntetésekor a házassági közös vagyonból őt megillető hányadnál nagyobb részt szerzett a vagyonközösség megszüntetésekor, illetve visszterhes vagyonszerzési illetéket, amennyiben pl.: ingatlant szerzett (akár az őt megillető hányad erejéig is). 2014. január 1-től illetékmentessé vált a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés.ÖRÖKLÉSI ILLETÉK - AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013

ÖRÖKLÉSI ÉS AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Öröklés és ajándékozás esetén eddig értéktől és a felek közötti rokonsági kapcsolattól függően differenciált 2,5-21%, illete 5-30% közötti mértékű illeték volt fizetendő. Január 1-től öröklés és ajándékozás esetén egységesen 18%, mértékű illeték. Egységesen 9% mértékű illeték fizetendő lakás vagy lakáshoz kapcoslódó vagyoni jog (pl. haszonélvezet) ingyenes alapítása, átruházása esetén 9% mértékű kulcs alkalmazanó, függetlenül az ajándék értékétől, illetve a rokonsági kapcsolattól. A rendelkezéssel a korábbihoz képest magasabb mérékű illeték fizetendő elsősorban a 18 milli forintot meg nem haladó örökrészek és ajándékok után.

TÚLÉLŐ HÁZASTÁRS ÖRÖLÉSÉNEK ILLETÉKE Illetékmentessé válik a túlélő házastárs általi öröklés: korábban a kivételek közé csak az egyenesági rokon, jellemzően gyermek, unoka általi töröklés tartozott, január 1-től a túlélő házastárs általi öröklés is illetékmentessé vált, azonban illetékköteles maradt a házastárs részére adott ajándék.

TAKARÉKBETÉT ILLETÉKMENTESSÉGE Megszűnik a hosszú ideje fennállt mentesség, amely takarékbetét öröklésére, illetve ajándékozással történő megszerzésére vonatkozott, így a takarékbetét megszerzésére 2013. január 1-től az általános 18, illetve 9%-os ileltékmérték alkalmazandó, amennyiben az nem esik az általános kivételek valamelyike alá.

EGYENESÁGI ROKONOK INGÓAJÁNDÉKOZÁSÁNAK BEJELENTÉSE Az illetéktörvény a 150.000 Ft értéket meghaladó ajándékozási ügyletek (ideértve az ingó ajándékozását is) NAV részére történő bejelentését írja elő. Január 1-től bekerült a kivételek közé az egyenesági rokonok közötti ajándékozás is, így nem kell bejelenteni pl.: az egyeneságon történt, 150.000 Ft-ot meghaladó pénz, vagy egyéb ingóajándékozást.


További adózási témájú cikk:

 • Adójogi praxisunk >>>
 • ÁFA változások 2013 >>>
 • Társasági adó változások 2013 >>>
 • Adóbírság, mulasztási bírság >>>
 • Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék >>>
 • Adóellenőrzés, adóviszgálat, adóeljárás változásai >>>
 • Környezetvédelmi termékdíj törvény 2011 >>>
 • Új kettős adóztatást elkerülő egyezmény USA-val >>>
 • Kettős adóztatást elkerülő egyezmény Hong Konggal >>>


  Kapcsolódó témájú cikkeink:

 • Céges házipénztár és hiánya >>>
 • Offshore cégek: mire és hogyan használhatók? >>>