FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA FIZETÉSKÉPTELENSÉG MIATT: A CSŐDRENDELET ÉS A CSŐDTÖRVÉNY SZABÁLYAI A fizetésképtelenséget a csődrendelet és a csődtörvény merőben eltérően közelítette meg. Míg a csődrendelet tág értelmezési lehetőségeket hagyott a bíróságnak és az ügyvédeknek azzal, hogy fizetésképtelenség esetének a "fizetések beszüntetését" és a tartozások vagyont meghaladó összegét határozta meg a fizetésképtelenség feltételéül.

A FIZETÉSKÉPTELENSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA A csődtörvény jelentősen eltért a csődrendelet szabályaitól, az elismert tartozás lejáratot követő 60 napon alatti ki nem egyenlítése, a felszólítás ellenére nem vitatott tartozás 30 napig ki nem egyenlítése, a sikertelen végrehajtás és a csődegyezség nem teljesítése mint fizetésképtelenségi okoknak a korábbihoz képest egzakt meghatározásával. Ezzel teljes mértékben kikerült a magyar jogból a vagyon és a tartozások arányának figyelembe vétele, egyben távolabb került egymástól a felszámolási eljárás során figyelembe vett és a köznapi értelemben használt fizetésképtelenség fogalma. A csődrendelet még külön meghatározta a bíróság által a felszámolási eljárás megindításához a fizetésképtelenség vizsgálata során figyelembe veendő és az eljáró ügyvéd által bemutatandó szempontokat - vélhetően ezzel részben pótolva a fizetésképtelenség fogalmának szellősségét, a csődtörvény már nem tartalmazott ilyen rendelkezéseket. Figyelembe véve a fizetésképtelenség fogalmának változását, vélhetően az adós hitelképességének, vagy vagyoni helyzetének vizsgálata nem képezte a bíróság eljárásának részét.

MENEKÜLÉSI LEHETŐSÉGEK A FIZETÉSKÉPTELENSÉG ELŐL A csődrendelet kivételt iktatott be arra az esetre, amennyiben az adós a fizetésképtelenségmegszüntetése érdekében a rendeletben előírt lépéseket megtette, tekintet nélkül ezen lépések eredményére. A csődtörvény ezt a rendelkezést már nem tartalmazta, a fizetésképtelenség megvalósulása esetén kizárólag akkor menekülhetettmeg az adós a felszámolás elől, amennyiben az eljárás során kiegyenlítette a felszámolási kérelem tárgyává tett követelést.

KI KÉRHETI A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁT? Fizetésképtelenség miatt a csődrendelet szerint akár az adós, akár a hitelező kérhette a felszámolási eljárás megindítását, később a csődrendelet kötelezővé tette az adós számára a felszámolás kezdeményezését egyes esetekben.

Cikk elküldése e-mailben


Az alábbi elektronikus formanyomtatvány kitöltésével 'Felszámolás' című cikkünket elküldheti ismerőse vagy saját e-mail címére.
Amennyiben cikkünket saját e-mail címére kívánja elküldeni, úgy kérjük töltse ki a 'Saját nevem' és a 'Saját e-mail címem' mezőket.
Amennyiben ismerősének is el kívánja küldeni a cikket, úgy töltse ki a 'Címzett neve' és a 'Címzett e-mail címe' rovatokat.

Saját nevem

Saját e-mail címemCímzett neve

Címzett e-mail címe:Üzenet:Felhasználási feltételek