Felszámolás menete: Cégközlöny, felszámolási hirdetmények

Felszámolási hirdetmény a Cégközlönyben a felszámolás menetében a Csődrendelet és a Csődtörvény szerint A felszámolás elrendelésének közzététele szerepel mind a csődrendeletben, mind a csődtörvényben. A csődrendelet még a Magyar Közlönyben történő közzétételt írt elő, míg a Csődtörvény már Cégközlönyben írta elő a hirdetmény közzétételét.

A hirdetményben a bíróság nevének szerepeltetése mellé bekerült a bírósági ügyszám feltüntetése, amely vélhetően az esetleges jogérvényesítés technikai könnyítését célozhatta. A követelések bejelentésére vonatkozó felhívás változatlanul harminc napos határidőt szabott meg a csődtörvény.

Értesítések a felszámolás menetében A csődtörvény már nem tartalmazta a felszámolás menetében a pénzügyminiszter, az ágazati minidszer értesítését, sem pedig az alapító értesítését. Ugyanígy kikerült az adóhatóság, a pénzforgalmi szolgáltatók értesítése, mivel ezek értesítését a felszámoló, vagy a cégbíróság végezte el.

A felszámolás menete: a felszámoló kijelölése A felszámolás menetében a felszámoló kijelölése fontos lépés. A csődrendeletnek a kezdetben a Minisztertanács által meghatározott egyetlen érdemi felszámoló, majd néhányra emelkedett felszámoló közüli kijelölés helyett a Kormány által rendelettel meghatározott körből történő kijelölést írta elő a Csődtörvény.

Újdonsága volt a csődtörvénynek a csődrendelethez képest, hogy az utóbbi már előírta a felszámolók pályázatatását, szemben a korábbi állapottal. A csődrendelet szerint a bíróság a felszámolót a gazdálkodó szervezet meghallgatása után jelölte ki, ez a rendelkezés a csődtörvényben már nem szerepelt. A Csődrendelet semmilyen rendelkezést nem tartalmazott a felszámolóösszeférhetetlenségével kapcsolatban, a csődtörvény - bár csak egyetlen - összeférhetlenségi okként szabályozta, hogy az adós hitelezője, illetve az adósban tulajdonosi jogosultságokkal rendelekező nem jelölhető ki felszámolónak, az ilyen helyzetet a felszámoló köteles volt bejelenteni a bíróságnak.

Cikk elküldése e-mailben


Az alábbi elektronikus formanyomtatvány kitöltésével 'Felszámolás' című cikkünket elküldheti ismerőse vagy saját e-mail címére.
Amennyiben cikkünket saját e-mail címére kívánja elküldeni, úgy kérjük töltse ki a 'Saját nevem' és a 'Saját e-mail címem' mezőket.
Amennyiben ismerősének is el kívánja küldeni a cikket, úgy töltse ki a 'Címzett neve' és a 'Címzett e-mail címe' rovatokat.

Saját nevem

Saját e-mail címemCímzett neve

Címzett e-mail címe:Üzenet:

További cikkek felszámolás hirdetmény, közzététel témában
  • Felszámolási végzés közzététele 90-es években >>>
  • Felszámolási végzés ezredforduló után >>>
  • Felszámolás megindításának hirdetménye a Cégközlönyben >>>
  • Felszámolás hirdetményi közzététele a csődrendeleti szabályokban >>>


  • Felhasználási feltételek