A CSŐDRENDELET MÓDOSÍTÁSA:
HATÁLY ÉS VÉGELSZÁMOLÁS SZABÁLYAI

CSŐDRENDELET HATÁLYA A csődrendelet első hatályos szövege szerint a rendelet hatálya kiterjedt a gazdasági társulásra is, amennyiben az jogi személyiséggel rendelkezett, valamint a korlátolt felelősségű társaságra és a részvénytársaságra is.

A gazdálkodó szervezetek közül kikerült a jogi személyiségű gazdasági társulás megfogalmazás,illetve a korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság is, helyette általános jelleggel a gazdasági társaságok (amely meghatározás magában foglalta a korlátolt felelősségű társaságon és a részvénytársaságon kívül a többi társasági formát is) került be a csődrendelet gazdálkodó szervezet fogalmába. Ezzel valószínűleg csökkent a kibúvók lehetősége, hiszen a szervezeti forma megválasztásával nehezebbé vált elkerülni a csődrendelet alkalmazását..

FELSZÁMOLÁS VÉGELSZÁMOLÁS SZABÁLYAI A csődrendelet szerint abban az esetben is a rendelet rendelkezései voltak alkalmazandók, vagyis felszámolási eljárás került lefolytatásra, amennyiben a megszüntetésről külön jogszabály szerinti határozatot hoztak, a maitól rendkívül eltérő kép tárul elénk. Amíg ma gazdasági társaságok megszűnése - amennyiben a társaság nincs fizetésképtelenségi helyzetben - egy a tulajdonosok által vezérelt és a bíróságok által kevéssé kontrollált folyamat, amelyben a tulajdonosok által választott végelszámoló végzi el az operatív feladatokat és hozza meg az operatív döntéseket, addig csődrendelet szerint ugyanezen helyzet a kis számú állami felszámoló szervezet által végrehajtott folyamat, amelybe elég kevés beleszólást engedett a tulajdonosok számára a korabeli szabályozás.

Ezen a helyzeten változtatott és a vonatkozó szabályozás későbbi fejlődésének alapjait rakta le azzal, hogy kivette a Csődrendelet hatálya alól azon eseteket, amikor gazdasági társaság vonatkozásában más jogszabály rendelkezései alapján végelszámolási eljárásnak van helye.

Cikk elküldése e-mailben


Az alábbi elektronikus formanyomtatvány kitöltésével 'Felszámolás' című cikkünket elküldheti ismerőse vagy saját e-mail címére.
Amennyiben cikkünket saját e-mail címére kívánja elküldeni, úgy kérjük töltse ki a 'Saját nevem' és a 'Saját e-mail címem' mezőket.
Amennyiben ismerősének is el kívánja küldeni a cikket, úgy töltse ki a 'Címzett neve' és a 'Címzett e-mail címe' rovatokat.

Saját nevem

Saját e-mail címemCímzett neve

Címzett e-mail címe:Üzenet:

Csődtörvény személyi hatálya
  • Személyi hatály a Csődrendeletben és a Csődtörvényben >>>
  • Csődrendelet személy hatálya: ki kerülhetett felszámolás alá? >>>


  • Felhasználási feltételek