EGYEZTETÉS FIZETÉSKÉPTELENSÉG A CSŐDRENDELET MÓDOSÍTÁSÁBAN

A CSŐDRENDELET ELSŐ MÓDOSÍTÁSA: HATÁLY, EGYEZTETÉS, FIZETÉSKÉPTELENSÉG, KÖZZÉTÉTEL Újdonságot jelentett a szocialista gazdaságszabályozásban az 1986-ban megalkozott felszámolási eljárásról szóló törvényrendelet (cikkünkben csődrendeletként hivatkozunk rá a továbbiakban). A csődrendelet megalkotása után két évig és négy hónapig változatlan maradt. Ekkor azonban több területen is módosításra került. Jelen cikkünk a módosításnak a csődrendeletnek a hatály, a felszámolás előtti egyeztetés, a felszámolási eljárás lefolytatása elrendelésének feltételei, a fizetésképtelenség, a felszámolás közzététele szabályaira vonatkozó hatásait mutatjuk be.

AZ EGYEZTETÉS SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA A csődrendelet szerint fizetésképtelenség esetén kötelező egyeztetést tartani a Magyar Kereskedelmi Kamara, illete egyes esetekben a területi szövetkezeti szövetség szervezésében és vezetésével. Az egyeztetés célja az eljárás fékezése, a felszámolás elkerülése volt, amely a hitelezők és az adós egyezségén keresztül valósulhatott meg. Az egyeztetés kötelező volt, amennyiben az egyeztetésről készült jegyzőkönyv nem került a felszámolási kérelem mellékleteként a bíróság részére becsatolásra, úgy a bíróság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A csődrendelet első módosítása az egyeztetést teljes egészében hatályon kívül helyezte, az kikerült a csődrendelet szövegéből. Természetesen az egyeztetés nem volt igazán érdemi kihatással az esetleges csalárd szándékra. Azt is figyelembe kell venni, hogy a felek szabad akaratukból bármikor tarthattak egyeztetést.

Cikk elküldése e-mailben


Az alábbi elektronikus formanyomtatvány kitöltésével 'Felszámolás' című cikkünket elküldheti ismerőse vagy saját e-mail címére.
Amennyiben cikkünket saját e-mail címére kívánja elküldeni, úgy kérjük töltse ki a 'Saját nevem' és a 'Saját e-mail címem' mezőket.
Amennyiben ismerősének is el kívánja küldeni a cikket, úgy töltse ki a 'Címzett neve' és a 'Címzett e-mail címe' rovatokat.

Saját nevem

Saját e-mail címemCímzett neve

Címzett e-mail címe:Üzenet:Felhasználási feltételek