Viszonteladóra vonatkozó ÁFA szabályok

Viszonteladó árrés szerinti adózása - választás automatikus megszűnése

Az ÁFA törvény a viszonteladót (vagyis azt, aki továbbértékesítési céllal használt ingóságot, műalkotást, gyűjteménydarabot vagy régiséget szerez be, importál, vagy egyébként tart tulajdonában, illetőleg e körben - megbízás alapján - bizományosként jár el) az általános szabályoktól eltérően kezeli.

Viszonteladó egyedi nyilvántartása A viszonteladó alapesetben az általános szabályoktól eltérően az árrése alapján állapítja meg és teljesíti ÁFA fizetési kötelezettségét. A viszonteladó így köteles minden egyes termék vonatkozásában a beszerzési árat és annak az adott terméknek az értékesítési árát nyilvántartani, és e kettő különbözete mint adóalap után számítja fel az ÁFÁ-t.

Viszonteladó globális ÁFA nyilvántartása A viszonteladó alkalmazhatja az egyedi helyett a globális nyilvántartás módszerét, ekkor a valamennyi azonos adómértékkel adózó értékesítési árának és beszerzési árának különbözete mint árréstömeg és mint összesített adóalap után állapíthatja meg (globális módszer), ebben az esetben a viszonteladó mentesül a termékek egyedi árrésének nyilvántartási kötelezettsége alól.

A választását a viszonteladó meghozhatja műalkotások közvetlen importja és alkotótól vagy alkotói jogutódtól történt beszerzések esetére is, illetve úgy is dönthet, hogy egyáltalán nem alkalmazza az árrés szerinti adózás szabályait.

Viszonteladói ÁFA választás bejelentése a NAV felé A választását a viszonteladó az állami adóhatóságnak köteles bejelenteni. A választás határozott időre terjed ki, azon a határozott időn belül a viszonteladó nem módosíthat. Ezen határozott idő a globális módszer választása esetén a választás évét követő naptári év végéig terjedő időszak, a műalkotásokkal kapcsolatos választás és az árrés szerinti adózás kizárása esetén a választás évét követő második év végéig terjedő időszak.

Az ÁFA törvény módosítás előtti szövege szerint a globális módszer szerinti és műalkotásokra vonatkozó választás - amennyiben az adózó nem nyilatkozott másként - automatikusan meghosszabbodott a választás módosításáravonatkozó korlátozás időtartamával, míg az árrés szerinti adózás kizárása esetén automatikusan megszűnt.

A módosítással az árrés szerinti adózás kizárására vonatkozó választás automatikus megszűnésére vonatkozó rendelkezés hatályon kívül helyezésre került, helyette erre az esetre is változtatási korlátozás időtartamával történő automatikus meghosszabbodás szabályai irányadók. A globális módszer és a műlakotásokra vonatkozó választásra irányadó automatikus meghosszabbodás szabályait a módosítás változatlanul hagyta.

Viszonteladó ÁFA levonási joga

Az ÁFA törvény alapesetben megtiltja, de legjobb esetben is erősen korlátozza azok ÁFA levonási jogát, akik annak felszámítására sem kötelezettek. Ebbe a körbe tartoznak a használt ingóságokkal, műalkotásokkal, gyűjteménydarabokkal és régiségekkel kereskedő viszonteladók is. Az egyedi vagy globális nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazó viszonteladó vonatkozásában az ÁFA törvény általános jelleggel tiltotta meg a beszerzéseire vonatkozó ÁFA levonásba helyezését. A módosítás eremdényeként az ÁFA törvény már csak a speciális, törvény szerinti "viszonteladói" minőséget megalapozó ingóságok beszerzése és importja vonatkozásában tiltja az ÁFA levonását, vagyis használt ingóságok, műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek beszerzése vagy importja esetén.

Cikk elküldése e-mailben


Az alábbi elektronikus formanyomtatvány kitöltésével 'adózás' című cikkünket elküldheti ismerőse vagy saját e-mail címére.
Amennyiben cikkünket saját e-mail címére kívánja elküldeni, úgy kérjük töltse ki a 'Saját nevem' és a 'Saját e-mail címem' mezőket.
Amennyiben ismerősének is el kívánja küldeni a cikket, úgy töltse ki a 'Címzett neve' és a 'Címzett e-mail címe' rovatokat.

Saját nevem

Saját e-mail címemCímzett neve

Címzett e-mail címe:Üzenet:Felhasználási feltételek